ტესტები


ვის უნდა 1 000 000?
ქართული სამეფო–სამთავროების გაუქმება რუსეთის იმპერიის მიერ XIX ს.
ქართველი ხალხის აჯანყებები რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ
საქართველო XIX საუკუნეში


ბრძოლები საქართველოს ისტორიაში



ბრძოლები და მათი მთავარსარდლები საქართველოს ისტორიაში

 

მოგზაურები

 

ვის უნდა 1 მილიონი.




საქართველოს სამეფო-სამთავროების გაუქმება რუსეთის მიერ XIX  საუკუნეში





შემაჯამებელი დავალებები
მე-7 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№2
----------------

II სემესტრი

№3
1 ვარიანტი
 მე-2 ვარიანტი

№4
1 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

_______________________________
მე-8 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი


II სემესტრი
№3
1,2,3,4  ვარიანტები

№4
1 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტ

__________________________________
მე-9 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№3
----------------------

II სემესტრი
№4
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი

№6
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№7
----------------------

__________________________________
მე-10 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

II სემესტრი
№3
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე-3 ვარიანტი
მე-4 ვარიანტი

№4
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

__________________________________
მე-11 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

II სემესტრი
№3
1-4 ვარიანტები

№4
1 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

__________________________________
მე-12 კლასი

№1
I სემესტრი

№2
II სემესტრი

- - - - - - -
მე-12 კლასის  მონიტორინგის ტესტირება

№1
I სემესტრი
1-2- ვარიანტები

№2
II სემესტრი
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

Комментариев нет:

Отправить комментарий