ტესტები


ვის უნდა 1 000 000?
ქართული სამეფო–სამთავროების გაუქმება რუსეთის იმპერიის მიერ XIX ს.
ქართველი ხალხის აჯანყებები რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ
საქართველო XIX საუკუნეში


ბრძოლები საქართველოს ისტორიაშიბრძოლები და მათი მთავარსარდლები საქართველოს ისტორიაში

 

მოგზაურები

 

ვის უნდა 1 მილიონი.
საქართველოს სამეფო-სამთავროების გაუქმება რუსეთის მიერ XIX  საუკუნეში

შემაჯამებელი დავალებები
მე-7 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№2
----------------

II სემესტრი

№3
1 ვარიანტი
 მე-2 ვარიანტი

№4
1 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

_______________________________
მე-8 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი


II სემესტრი
№3
1,2,3,4  ვარიანტები

№4
1 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტ

__________________________________
მე-9 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№3
----------------------

II სემესტრი
№4
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი

№6
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№7
----------------------

__________________________________
მე-10 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

II სემესტრი
№3
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე-3 ვარიანტი
მე-4 ვარიანტი

№4
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

__________________________________
მე-11 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

II სემესტრი
№3
1-4 ვარიანტები

№4
1 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

__________________________________
მე-12 კლასი

№1
I სემესტრი

№2
II სემესტრი

- - - - - - -
მე-12 კლასის  მონიტორინგის ტესტირება

№1
I სემესტრი
1-2- ვარიანტები

№2
II სემესტრი
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

Комментариев нет:

Отправить комментарий