ცხრილები

1.   თემა: ძველბერძნული ისტორიოგრაფია 
2.   თემა: რომაული ისტორიოგრაფია
3.   თემა: ბიზანტიური ისტორიოგრაფია
4.   თემა: სომხური ისტორიოგრაფია
5.   თემა: “ქართლის ცხოვრება”
6.   თემა: გვიანი შუა საუკუნეების ქართული ისტორიოგრაფია
7.   თემა: XIX საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფია
8.   თემა: XX საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფია
9.   თემა: შუა საუკუნეების ევროპული ისტორიული მწერლობა.
10. თემა: შუა საუკუნეების მუსლიმური ისტორიული მწერლობა
11.  თემა: პირველი ჰუმანისტი ისტორიკოსები
12. თემა: პოლიტიკური ისტორია
13. თემა: რენესანსული ისტორიული აზრის განვითარება ევროპაში
14. თემა: ქართველი მოგზაურები
15.  თემა: შუა საუკუნეების ევროპელი მოგზაურები
16. თემა: ახალი დროის ევროპელი მოგზაურები

Комментариев нет:

Отправить комментарий