ტესტები

კალენდარი
ისტორიის პერიოდიზაციის სათავეებთან
ძველი რომის ისტორია
ისტორიის საგანი. პროფესია – ისტორიკოსი
წელთაღრიცხვის სიტემები
საქართველოს ბუნებრივ-გეოგრაფიული (ტესტები)
ვის უნდა 1 000 000?
მე–20 საუკუნე
ფაშიზმი
ქართული სამეფო–სამთავროების გაუქმება რუსეთის იმპერიის მიერ XIX ს.
ქართველი ხალხის აჯანყებები რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ
საქართველო XIX საუკუნეში
რომისა და კართაგენის დაპირისპირება
მოგზაურები
ბრძოლები და მათი მთავარსარდლები საქართველოს ისტორიაში
ბრძოლები საქართველოს ისტორიაში

შემაჯამებელი დავალებები
მე-7 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№2
----------------

II სემესტრი

№3
1 ვარიანტი
 მე-2 ვარიანტი

№4
1 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

_______________________________
მე-8 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი


II სემესტრი
№3
1,2,3,4  ვარიანტები

№4
1 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტ

__________________________________
მე-9 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№3
----------------------

II სემესტრი
№4
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი

№6
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№7
----------------------

__________________________________
მე-10 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

II სემესტრი
№3
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე-3 ვარიანტი
მე-4 ვარიანტი

№4
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

__________________________________
მე-11 კლასი

I სემესტრი
№1
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

№2
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

II სემესტრი
№3
1-4 ვარიანტები

№4
1 ვარიანტი

№5
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი
მე3 ვარიანტი

__________________________________
მე-12 კლასი

№1
I სემესტრი

№2
II სემესტრი

- - - - - - -
მე-12 კლასის  მონიტორინგის ტესტირება

№1
I სემესტრი
1-2- ვარიანტები

№2
II სემესტრი
1 ვარიანტი
მე-2 ვარიანტი

Комментариев нет:

Отправить комментарий